1.12.2014 konferencia podnikateľov pre podnikateľov v Bratislave

dá sa podnikať slušne?

program | povolanie podnikateľa | osobnosti  | registrácia | kontakt Program

Hodnoty v podnikaní

1.12.2014 Bratislava Hotel NH Gate One **** mapa

GPS: 48°17’5.372″N, 17°17’72.391″E

Ciele:

• Predstavenie dokumentu „Povolanie podnikateľa“
• Hľadanie vzájomných súvislostí medzi hodnotami a prosperitou firiem a spoločnosti
• Výmena skúseností zahraničných a domácich lídrov pri riadení firiem, ktoré je založené na hľadaní spoločného dobra a rešpektovaní ľudskej dôstojnosti.
• Analýza najdôležitejších osobnostných charakteristík podnikateľa a ich vplyv na trvale udržateľný rast firmy a jej prínos pre spoločnosť
• Spoznanie významných osobností, nových priateľov a inšpirácia pre vlastné podnikanie.

Program:

18.00 Registrácia, káva
18.20 Otvorenie Ing. Jozef Vančo, PhD, riaditeľ Sociálnej akadémie
          privítanie účastníkov J.E. arcibiskup Stanislav Zvolenský
18.30 Hlavný príhovor: Hodnoty v podnikaní a v spoločnosti J.E. Kardinál Peter K. A. Turkson
19.00 Panelová diskusia:
Záver: Dr. Werner Böhler, riaditeľ Konrad-Adenauer-Stiftung, Marek Ličák, riaditeľ odboru NBS
20.30 Recepcia

Cena: 59 EUR, zahrnuté sú materiály z konferencie a recepcia. Vstulp len pre registrovaných účastnikov
Simultánne tlmočenie je zabezpečené

Konferencia sa koná pod záštitou KBS s podporou Nadácie Konrada Adenauera