1.12.2014 konferencia podnikateľov pre podnikateľov v Bratislave

dá sa podnikať slušne?

program | povolanie podnikateľa | osobnosti  | registrácia | kontakt Osobnosti

 Anna Záborská, poslanec Európskeho parlamentu, člen výboru pre priemysel, vedu a energiu, kam patrí aj malé a stredné  podnikanie. Anna Záborská je poslankyňou Európskeho parlamentu od roku 2004. Je členkou Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE), do ktorého pôsobnosti patrí aj malé a stredné  podnikanie. V minulosti sa ako členka Výboru pre rozvoj (DEVE) venovala problematike mikropôžičiek  a bola jednou z navrhovateľov písomného vyhlásenia o mikroúvere prijatého Európskym parlamentom. Je tiež predsedníčkou Slovenskej spoločnosti pre rodinu.

bohler

 Dr. Werner Böhler je zástupcom Nadácie Konrada Adenauera, kde pracuje v riadiacich funkciách už od roku 1985. V minulosti viedol  pobočky nadácie v Nikarague, Argentíne, Uruguaji a Juhoafrickej republike. Neskôr sa stal vedúcim Európskeho oddelenia pre krajiny  strednej, južnej a východnej Európy v berlínskej centrále. Od augusta 2012 je riaditeľom zastúpenia nadácie v Prahe a Bratislave.

Schirmer bez auta

Wolfgang Schirmer zastával rôzne manažérske pozície v MAN AG, Munich, člen výkonného výboru MAN Österreich Holding AG, od r 2011 riaditeľ Rheinmetall MAN Wien, člen BKU, predseda poroty ceny Ludwiga Erharda v Nemecku.