1.12.2014 konferencia podnikateľov pre podnikateľov v Bratislave

dá sa podnikať slušne?

program | povolanie podnikateľa | osobnosti  | registrácia | kontakt kontakt

ven

 organizátor: Sociálna akadémia
 adresa:    Tbiliská 21 831 06 Bratislava
 mobil:      00421 905 600 230
 email:    vanco@sakbs.sk
 IČO:     30814286
 DIČ:     2020810308
 IBAN:    SK5709000000000634293423
 BIC:     GIBASKBX

sa

Sociálna akadémia je občianske združenie, ktoré sa od roku 1993 venuje otázkam podnikania, vzťahom medzi majiteľmi a zamestnancami, osobnému rastu podnikateľov, zodpovednosti v podnikaní aj v rodine, morálnym problémom v podnikaní a duchovnej službe pre podnikateľov a ich rodiny.

venite

V rámci nej vzniklo spoločenstvo rodín podnikateľov Venite.

Spája nás spôsob života, kresťanské hodnoty, zodpovedný prístup k rodine a podnikaniu. Uznali sme za dobré spoznať podobné rodiny, podeliť sa s nimi o skúsenosti a vzájomne si pomáhať.

Stretávame sa, aby sme si pomáhali na ceste k Bohu. Našim cieľom je ísť spolu k Bohu. Pomáhať si a povzbudzovať jeden druhého.

Okrem toho vidíme zmysel tohto spoločenstva v tom, že sa tu snažíme žiť kresťanstvo v takej špecifickej profesií ako je podnikanie a môžeme poskytnúť Cirkvi a ďalším rodinám skúsenosť, ako byť kresťanom v podnikaní. Ako žiť život s Bohom a súčasne podnikať, riadiť ľudí, byť otcom, manželom. Chceme, aby toto bohatstvo skúseností, názorov, vedomostí kolovalo medzi nami a dokázali sme ho ponúknuť ďalším rodinám, ktoré podnikajú a hľadajú Boha.

Chceme byť úspešní, súčasne v troch oblastiach: v podnikaní, v rodinnom živote a v duchovnom živote.

Podnikanie je cesta tak namáhavá a špecifická, že podnikateľa najlepšie pochopí podnikateľ, najskôr mu vie poradiť a pomôcť. Máme podobný spôsob života daný podnikaním. Zároveň ako kresťania máme hodnoty, ktorých sa v živote držíme a ktoré chceme odovzdať našim deťom. Sme jeden druhému príkladom, povzbudením.

Podnikanie prináša isté riziká pre duchovný život a je dobre, keď o nich vieme a vyhneme sa im. Keď viem, že aj iní sa snažia, je to povzbudením. Ísť proti prúdu sám je ťažšie. Byť kresťanmi v podnikaní, to niečo stojí.

Venite ad me… „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“ Je to osobné pozvanie, program pre naše stretávanie, názov pre spoločenstvo, ktoré môžeme spolu tvoriť. Je to osobné pozvanie pre nás, ktorí sa namáhame a sme preťažení.